ระเบียบการรับสมัคร
คู่มือสมัครผ่านเว็บไซต์
ตรวจสอบสถานะ
  ประกาศ
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง รอบ 3 และ ประกาศผลเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2557 
  ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง รอบ 3 และ ประกาศผลเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2557
รับตรง รอบ 3
• ตรวจสอบรายชื่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์
• ตรวจสอบรายชื่อ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
ประกาศเพิ่มเติม
• ตรวจสอบรายชื่อ คณะศิลปศาสตร์
• ตรวจสอบรายชื่อ คณะบริหารธุรกิจ
 
28/07/2557

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี,ปริญญาโท ประเภทรับตรง รอบ 3 , 4 ประจำปีการศึกษา 2557 
  ประกาศรับสมัครนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี,ปริญญาโท
ประเภทรับตรง รอบ 3 , 4 ประจำปีการศึกษา 2557
•คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ระดับปริญญาตรี)
•คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ(ระดับปริญญาตรี)
•คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม(ระดับปริญญาตรี)
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท
ประเภทรับตรง รอบ 3 , 4 ประจำปีการศึกษา 2557
•คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน(ระดับปริญญาโท)
 
24/07/2557

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประเภท รับตรง(รอบ 2 , 3),Admission , ระดับปริญญาโท
ประจำปีการศึกษา 2557
• ตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประเภท โควตา(รอบ 3) ประจำปีการศึกษา 2557
• ตรวจสอบรายชื่อ(โควตา รอบที่ 3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ประเภท รับตรง(รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2557
• ตรวจสอบรายชื่อ(รับตรง รอบที่ 2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์)
 
9/07/2557

รับสมัครบุคลากรทางการศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต(วิชาชีพครู) ปีการศึกษา 2557 
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เปิดรับสมัครบุคลากรทางการศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณพิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2557

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 กรกฎาคม 2557 ที่ห้องงานทะเบียน ฝ่ายวิชาการและงานวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ ในวันและเวลาราชการ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์


รายละเอียดการรับสมัคร ป.บัณฑิต เพิ่มเติม(คลิก)
 
9/07/2557

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 
  ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ประเภทรับตรง รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2557
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2557
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย–30 มิ.ย. 57
รับสมัครคณะที่เปิดรับ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
• อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
• อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม หลักสูตรเทียบโอน คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ(เทียบโอน)
และประกาศเรียกรายชื่อเพิ่มเติม เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์
• คณะบริหารธุรกิจ
ตรวจสอบรายละเอียดและรายชื่อเรียกเพิ่มเติม
 
29/05/2557

รายละเอียดทั้งหมด>>
  รับสมัคร
รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ 
  รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2557
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2557
โดยติดต่อห้องทะเบียน 2106 และห้องการเงิน 2105,2115 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.
คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
 
1/05/2557

รายละเอียดทั้งหมด>>
 
 

Start : 24 Oct 2013